Dual Reflective 05/15 INT

Dual Reflective – når du vil fjerne mest av både lys og varme

En mørk film med et ytre lag av speil og indre lag av mørk gråtoning. Hindrer innsyn og gir en enveis speileffekt under rette lysforhold.

 

  • Optimal lys og varmereduksjon
  • Totalt avvist solenergi på 80 %
  • Speil utvendig og nøytral toning innvendig
  • Utmerket innsynsbeskyttelse på dagtid
  • UV-stopp: reduserer bleking av interiøret
  • 10 års fabrikkgaranti *
IR Strålingsreduksjon: 93 %
Transmisjon UV lys: < 1 %
Transmisjon Synlig Lys: 7 %
Refleksjon Synlig Lys: 57 %
Total Solrefleksjon: 49 %
Total Solabsorbsjon: 43 %
Total Soltransmisjon: 8 %
Totalt Avvist Solenergi: 80 %
B-verdi (shading coefficient): 0,23
G-verdi (SHGC): 0,20
U-verdi (EN673 W/m2 oK): 5,22
IR Strålingsreduksjon: 89 %
Transmisjon UV lys: < 1 %
Transmisjon Synlig Lys: 13 %
Refleksjon Synlig Lys: 50 %
Total Solrefleksjon: 44 %
Total Solabsorbsjon: 44 %
Total Soltransmisjon: 12 %
Totalt Avvist Solenergi: 75 %
B-verdi (shading coefficient): 0,29
G-verdi (SHGC): 0,25
U-verdi (EN673 W/m2 oK): 5,22

Garanti

Forklaring på skjema