Solar Silver 20/35 INT

Solar Silver – markedets mest anvendte vindusfilm

Denne metalliserte solfilmen er den mest installerte vindusfilmen i verden. Gjennom den høye refleksjonen har filmen de absolutt maksimale solbeskyttende og varmereduserende egenskapene

 

  • Prisgunstig høyreflektiv film
  • Totalt avvist solenergi på 78 %
  • Ideell for bruk på industribygg
  • Utmerket innsynsbeskyttelse på dagtid
  • UV-stopp: reduserer bleking av interiøret
  • 12 års fabrikkgaranti *
Transmisjon UV lys: < 1 %
Transmisjon Synlig Lys: 18 %
Refleksjon Synlig Lys: 62 %
Total Solrefleksjon: 55 %
Total Solabsorbsjon: 32 %
Total Soltransmisjon: 13 %
Totalt Avvist Solenergi: 78 %
B-verdi (shading coefficient): 0,25
G-verdi (SHGC): 0,22
U-verdi (EN673 W/m2 oK): 5,51
Transmisjon UV lys: < 1 %
Transmisjon Synlig Lys: 33 %
Refleksjon Synlig Lys: 41 %
Total Solrefleksjon: 39 %
Total Solabsorbsjon: 36 %
Total Soltransmisjon: 25 %
Totalt Avvist Solenergi: 65 %
B-verdi (shading coefficient): 0,40
G-verdi (SHGC): 0,35
U-verdi (EN673 W/m2 oK): 5,57

Garanti

Forklaring på skjema